Home 2020

Updated Te Whāriki online

The updated Te Whāriki includes two documents in one flip book: Te Whāriki: He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa Early childhood curriculum and Te Whāriki a te Kōhanga Reo. This presentation clearly shows the unique indigenous curriculum pathway for children in kōhanga reo.

http://tewhariki.tki.org.nz/ […]